देवानगरी अक्षरमा लेखिने नेपाली भाषाको लेखन तथा ब्याकरण सम्बन्धमा नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानले नेपाली भाषा सङ्गोष्ठि गरि महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेका छन् । निणर्यहरु यसप्रकार रहेका छन्:Comments

comments

1 Comment for this entry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *